Xy lanh MXP8-20

Xy lanh  MXP8-20
Xy lanh  MXP8-20 Xy lanh  MXP8-20 Xy lanh  MXP8-20 Xy lanh  MXP8-20 Xy lanh  MXP8-20

Thông tin chi tiết

 

Xy lanh  MXP8-20

Made in Japan

Bảo hành chính hãng 12 tháng

Loại Loại bảng Hành trình (mm) 20
Chất liệu bảng [Nhôm] Nhôm Tối đa Khối lượng tải (Gắn ngang) (kg) 0,05 ~ 0,8
Tối đa Tải trọng (kg) 0,75 Kích thước bàn: Chiều dài L (mm) 41
Mã số xi lanh (Ø) số 8 Môi trường Mục đích chung
Loại hướng dẫn [Hướng dẫn lăn] Loại hướng dẫn tuyến tính Kích thước bàn: Chiều rộng W (mm) 22
Kích thước bàn: Chiều cao H (mm) 18 Bảng song song (µm) 20
Loại vít cổng Vít M Tùy chọn Chân đế điều chỉnh Nút cao su
Chuyển đổi đường sắt Đúng Thông số kỹ thuật Nam châm tích hợp
Công tắc tự động Không có Đầu nối dây dẫn Không có
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh 0,15 đến 0,7 Thực hiện để đặt hàng

Không có

       

 

 

     
MXP10-10 MXP10-10
MXP10-10B MXP10-10B
MXP10-10C MXP10-10C
MXP10-10CN MXP10-10CN
MXP10-10-M9BL MXP10-10-M9BL
MXP10-10N MXP10-10N
MXP10-20 MXP10-20
MXP10-20B MXP10-20B
MXP10-20C MXP10-20C
MXP10-20-M9BL MXP10-20-M9BL
MXP10-20N MXP10-20N
MXP10-30 MXP10-30
MXP10-PS MXP10-PS
MXP12-15 MXP12-15
MXP12-15B MXP12-15B
MXP12-15C MXP12-15C
MXP12-15-M9BL MXP12-15-M9BL
MXP12-15N MXP12-15N
MXP12-25 MXP12-25
MXP12-25B MXP12-25B
MXP12-25C MXP12-25C
MXP12-PS MXP12-PS
MXP16-20 MXP16-20
MXP16-20B MXP16-20B
MXP16-20BN MXP16-20BN
MXP16-20C MXP16-20C
MXP16-20-M9BL MXP16-20-M9BL
MXP16-30 MXP16-30
MXP16-30B MXP16-30B
MXP16-30C MXP16-30C
MXP16-30CN MXP16-30CN
MXP16-PS MXP16-PS
MXP6-10 MXP6-10
MXP6-10C MXP6-10C
MXP6-10CN MXP6-10CN
MXP6-5 MXP6-5
MXP6-5C MXP6-5C
MXP6-5C-F9N MXP6-5C-F9N
MXP6-5CN MXP6-5CN
MXP6-5-M9NL MXP6-5-M9NL
MXP8-10 MXP8-10
MXP8-10C MXP8-10C
MXP8-10-M9BWL MXP8-10-M9BWL
MXP8-10N MXP8-10N
MXP8-20 MXP8-20
MXP8-20C MXP8-20C
MXP8-20-M9NL MXP8-20-M9NL
MXP-AD10-10 MXP-AD10-10
MXP-AD6-5 MXP-AD6-5
MXPJ6-10 MXPJ6-10
MXPJ6-5 MXPJ6-5
MXPJ6-5-X23 MXPJ6-5-X23
MXPJ6-PS MXPJ6-PS
MXQ12-10 MXQ12-10
MXQ12-100 MXQ12-100
MXQ12-100A MXQ12-100A
MXQ12-100AF MXQ12-100AF
MXQ12-100AS MXQ12-100AS
MXQ12-100ASF MXQ12-100ASF
MXQ12-100ASP MXQ12-100ASP
MXQ12-100AT MXQ12-100AT
MXQ12-100B MXQ12-100B
MXQ12-100BS MXQ12-100BS
MXQ12-100BT MXQ12-100BT
MXQ12-100C MXQ12-100C
MXQ12-100CS MXQ12-100CS
MXQ12-100CT MXQ12-100CT
MXQ12-100Z MXQ12-100Z
MXQ12-100ZD MXQ12-100ZD
MXQ12-100ZE MXQ12-100ZE
MXQ12-100ZF MXQ12-100ZF
MXQ12-10A MXQ12-10A
MXQ12-10AFP MXQ12-10AFP
MXQ12-10A-M9BL MXQ12-10A-M9BL
MXQ12-10AS MXQ12-10AS
MXQ12-10ASR MXQ12-10ASR
MXQ12-10AT MXQ12-10AT
MXQ12-10B MXQ12-10B
MXQ12-10BS MXQ12-10BS
MXQ12-10BT MXQ12-10BT
MXQ12-10C MXQ12-10C
MXQ12-10CF MXQ12-10CF
MXQ12-10CS MXQ12-10CS
MXQ12-10CS-X7 MXQ12-10CS-X7
MXQ12-10CT MXQ12-10CT
MXQ12-10-X42 MXQ12-10-X42
MXQ12-10Z MXQ12-10Z
MXQ12-10ZD MXQ12-10ZD
MXQ12-10ZE MXQ12-10ZE
MXQ12-20 MXQ12-20
MXQ12-20A MXQ12-20A
MXQ12-20AF MXQ12-20AF
MXQ12-20AF-A93L MXQ12-20AF-A93L
MXQ12-20A-M9BL MXQ12-20A-M9BL
MXQ12-20AS MXQ12-20AS
MXQ12-20ASBT MXQ12-20ASBT
MXQ12-20ASP MXQ12-20ASP
MXQ12-20AT MXQ12-20AT
MXQ12-20B MXQ12-20B
MXQ12-20BS MXQ12-20BS
MXQ12-20BT MXQ12-20BT
MXQ12-20C MXQ12-20C
MXQ12-20CS MXQ12-20CS
MXQ12-20CSP MXQ12-20CSP
MXQ12-20CSR MXQ12-20CSR
MXQ12-20CT MXQ12-20CT
MXQ12-20F MXQ12-20F
MXQ12-20Z MXQ12-20Z
MXQ12-20ZD MXQ12-20ZD
MXQ12-20ZE MXQ12-20ZE
MXQ12-30 MXQ12-30
MXQ12-30A MXQ12-30A
MXQ12-30AF MXQ12-30AF
MXQ12-30A-M9BL MXQ12-30A-M9BL
MXQ12-30A-M9NL MXQ12-30A-M9NL
MXQ12-30AS MXQ12-30AS
MXQ12-30AS-A93L MXQ12-30AS-A93L
MXQ12-30ASF MXQ12-30ASF
MXQ12-30AS-M9BL MXQ12-30AS-M9BL
MXQ12-30ASP MXQ12-30ASP
MXQ12-30AT MXQ12-30AT
MXQ12-30B MXQ12-30B
MXQ12-30B-M9BL MXQ12-30B-M9BL
MXQ12-30BS MXQ12-30BS
MXQ12-30BT MXQ12-30BT
MXQ12-30C MXQ12-30C
MXQ12-30CS MXQ12-30CS
MXQ12-30CSR MXQ12-30CSR
MXQ12-30CS-X7 MXQ12-30CS-X7
MXQ12-30CT MXQ12-30CT
MXQ12-30Z MXQ12-30Z
MXQ12-30ZB MXQ12-30ZB
MXQ12-30ZD MXQ12-30ZD
MXQ12-30ZE MXQ12-30ZE
MXQ12-30ZG MXQ12-30ZG
MXQ12-40 MXQ12-40
MXQ12-40A MXQ12-40A
MXQ12-40A-A93L MXQ12-40A-A93L
MXQ12-40AS MXQ12-40AS
MXQ12-40AS-A93L MXQ12-40AS-A93L
MXQ12-40ASP MXQ12-40ASP
MXQ12-40AT MXQ12-40AT
MXQ12-40B MXQ12-40B
MXQ12-40BS MXQ12-40BS
MXQ12-40BT MXQ12-40BT
MXQ12-40C MXQ12-40C
MXQ12-40CS MXQ12-40CS
MXQ12-40P MXQ12-40P
MXQ12-40ZB MXQ12-40ZB
MXQ12-40ZD MXQ12-40ZD
MXQ12-40ZE MXQ12-40ZE
MXQ12-50 MXQ12-50
MXQ12-50A MXQ12-50A
MXQ12-50AF MXQ12-50AF
MXQ12-50A-M9BWL MXQ12-50A-M9BWL
MXQ12-50AS MXQ12-50AS
MXQ12-50ASFR MXQ12-50ASFR
MXQ12-50ASRF MXQ12-50ASRF
MXQ12-50AT MXQ12-50AT
MXQ12-50B MXQ12-50B
MXQ12-50BS MXQ12-50BS
MXQ12-50BSR MXQ12-50BSR
MXQ12-50BT MXQ12-50BT
MXQ12-50C MXQ12-50C
MXQ12-50CS MXQ12-50CS
MXQ12-50CT MXQ12-50CT
MXQ12-50F MXQ12-50F
MXQ12-50-X45 MXQ12-50-X45
MXQ12-50Z MXQ12-50Z
MXQ12-50ZD MXQ12-50ZD
MXQ12-50ZE MXQ12-50ZE
MXQ12-50ZG MXQ12-50ZG
MXQ12-50ZH2 MXQ12-50ZH2
MXQ12-75 MXQ12-75
MXQ12-75A MXQ12-75A
MXQ12-75A-M9BL MXQ12-75A-M9BL
MXQ12-75AS MXQ12-75AS
MXQ12-75AS-X12 MXQ12-75AS-X12
MXQ12-75AT MXQ12-75AT
MXQ12-75B MXQ12-75B
MXQ12-75BS MXQ12-75BS
MXQ12-75C MXQ12-75C
MXQ12-75CS MXQ12-75CS
MXQ12-75CS-M9NL MXQ12-75CS-M9NL
MXQ12-75CT MXQ12-75CT
MXQ12-75P MXQ12-75P
MXQ12-75Z MXQ12-75Z
MXQ12-75ZD MXQ12-75ZD
MXQ12-75ZE MXQ12-75ZE
MXQ12A-100Z MXQ12A-100Z
MXQ12A-100ZG MXQ12A-100ZG
MXQ12A-10Z MXQ12A-10Z
MXQ12A-10ZA MXQ12A-10ZA
MXQ12A-10ZE MXQ12A-10ZE
MXQ12A-20Z MXQ12A-20Z
MXQ12A-20ZA MXQ12A-20ZA
MXQ12A-20ZD MXQ12A-20ZD
MXQ12A-30Z MXQ12A-30Z
MXQ12A-30ZA MXQ12A-30ZA
MXQ12A-30ZB MXQ12A-30ZB
MXQ12A-30ZE MXQ12A-30ZE
<

Sản phẩm khác

back-to-top.png