Xy lanh MXH6-5Z

Xy lanh MXH6-5Z
Xy lanh MXH6-5Z Xy lanh MXH6-5Z Xy lanh MXH6-5Z

Thông tin chi tiết

Xy lanh MXH6-5Z

SMC Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

 

Model: MXH6-5Z

Thông số kỹ thuật

Kích thước nòng

6

Kích thước hành trình

5

Lưu chất

Khí nén

Tác động

Hai tác động

Kích thước cổng

M5x0.8

Áp suất hoạt động tối thiểu

0.15 MPa

Áp suất hoạt động tối đa

0.7 MPa

Áp suất phá hủy

1.05 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

Không có cảm biến: -10 đến 70°C, có cảm biến: -10 đến 60°C (Không đóng băng)

Tốc độ piston

50 to 500 mm/s

Động năng cho phép (J)

0.0125

Dầu bôi trơn

Không cần thiết

Giảm chấn

Cao su

Dung sai hành trình

0 đến +1.0

Cảm biến (Tùy chọn)

 

 

 

<

MXH6-10Z MXH6-10Z  
MXH6-15 MXH6-15 MXH6-15Z
MXH6-15-A93L MXH6-15-A93L MXH6-15Z-A93L
MXH6-15DCH2168H MXH6-15-DCH2168H  
MXH6-15-M9NLS MXH6-15-M9NLS MXH6-15Z-M9NLS
MXH6-20 MXH6-20 MXH6-20Z
MXH6-20DCP0678P MXH6-20-DCP0678P  
MXH6-25 MXH6-25 MXH6-25Z
MXH6-25-M9BWL MXH6-25-M9BWL MXH6-25Z-M9BWL
MXH6-30 MXH6-30 MXH6-30Z
MXH6-40 MXH6-40 MXH6-40Z
MXH6-40-M9BL MXH6-40-M9BL MXH6-40Z-M9BL
MXH6-40Z MXH6-40Z  
MXH6-5 MXH6-5 MXH6-5Z
MXH6-50 MXH6-50 MXH6-50Z
MXH6-50-M9NL MXH6-50-M9NL MXH6-50Z-M9NL
MXH6-5-A93LS MXH6-5-A93LS MXH6-5Z-A93LS
MXH6-5-M9BL MXH6-5-M9BL MXH6-5Z-M9BL
MXH6-5-M9NL MXH6-5-M9NL MXH6-5Z-M9NL
MXH6-60 MXH6-60 MXH6-60Z
MXH6-60-A93L MXH6-60-A93L MXH6-60Z-A93L
MXH6-60Z MXH6-60Z  
MXH6-E8827-26 MXH6-E8827-26  
MXH6-E9615-10 MXH6-E9615-10  
MXH6-T0532-20 MXH6-T0532-20  
MXJ4-10 MXJ4-10  
MXJ4-10C MXJ4-10C  
MXJ4-10CP MXJ4-10CP  
MXJ4-10CS MXJ4-10CS  
MXJ4-10CSN MXJ4-10CSN  
MXJ4-10CSP MXJ4-10CSP  
MXJ4-10N MXJ4-10N  
MXJ4-10P MXJ4-10P  
MXJ4-5 MXJ4-5  
MXJ4-5C MXJ4-5C  
MXJ4-5CP MXJ4-5CP  
MXJ4-5CS MXJ4-5CS  
MXJ4-5N MXJ4-5N  
MXJ4L-10C MXJ4L-10C  
MXJ4L-10N MXJ4L-10N  
MXJ4L-5 MXJ4L-5  
MXJ4L-5C MXJ4L-5C  
MXJ4L-5CS MXJ4L-5CS  
MXJ4L-5CSP MXJ4L-5CSP  
MXJ4L-5N MXJ4L-5N  
MXJ6-10 MXJ6-10  
MXJ6-10C MXJ6-10C  
MXJ6-10CN MXJ6-10CN  
MXJ6-10CP MXJ6-10CP  
MXJ6-10CS MXJ6-10CS  
MXJ6-10-M9NL MXJ6-10-M9NL  
MXJ6-10P MXJ6-10P  
MXJ6-15 MXJ6-15  
MXJ6-15C MXJ6-15C  
MXJ6-15CP MXJ6-15CP  
MXJ6-15CS MXJ6-15CS  
MXJ6-15N MXJ6-15N  
MXJ6-5 MXJ6-5  
MXJ6-5C MXJ6-5C  
MXJ6-5CN MXJ6-5CN  
MXJ6-5CP MXJ6-5CP  
MXJ6-5CPN MXJ6-5CPN  
MXJ6-5CS MXJ6-5CS  
MXJ6-5CT MXJ6-5CT  
MXJ6-5N MXJ6-5N  
MXJ6-5P MXJ6-5P  
MXJ6-5PN MXJ6-5PN  
MXJ6L-10 MXJ6L-10  
MXJ6L-10C MXJ6L-10C  
MXJ6L-10CP MXJ6L-10CP  
MXJ6L-10CT MXJ6L-10CT  
MXJ6L-10P MXJ6L-10P  
MXJ6L-15 MXJ6L-15  
MXJ6L-15C MXJ6L-15C  
MXJ6L-15CP MXJ6L-15CP  
MXJ6L-15CS MXJ6L-15CS  
MXJ6L-15P MXJ6L-15P  
MXJ6L-5C MXJ6L-5C  
MXJ6L-5CN MXJ6L-5CN  
MXJ6L-5CP MXJ6L-5CP  
MXJ8-10 MXJ8-10  
MXJ8-10C MXJ8-10C  
MXJ8-10CN MXJ8-10CN  
MXJ8-10-CN MXJ8-10-CN MXJ8-10CN
MXJ8-10CP MXJ8-10CP  
MXJ8-10CS MXJ8-10CS  
MXJ8-10CSN MXJ8-10CSN  
MXJ8-10CT MXJ8-10CT  
MXJ8-15 MXJ8-15  
MXJ8-15C MXJ8-15C  
MXJ8-15CP MXJ8-15CP  
MXJ8-15CPN MXJ8-15CPN  
MXJ8-15CS MXJ8-15CS  
MXJ8-15CS-M9BL MXJ8-15CS-M9BL  
MXJ8-15P MXJ8-15P  
MXJ8-20 MXJ8-20  
MXJ8-20C MXJ8-20C  
MXJ8-20CN MXJ8-20CN  
MXJ8-20CP MXJ8-20CP  
MXJ8-20CS MXJ8-20CS  
MXJ8-20CSP MXJ8-20CSP  
MXJ8-20-M9NL MXJ8-20-M9NL  
MXJ8-20N MXJ8-20N  
MXJ8-20P MXJ8-20P  
MXJ8-5 MXJ8-5  
MXJ8-5C MXJ8-5C  
MXJ8-5CN MXJ8-5CN  
MXJ8-5CP MXJ8-5CP  
MXJ8-5CT MXJ8-5CT  
MXJ8-5CTN MXJ8-5CTN  
MXJ8-5N MXJ8-5N  
MXJ8L-10 MXJ8L-10  
MXJ8L-10C MXJ8L-10C  
MXJ8L-10CS MXJ8L-10CS  
MXJ8L-15C MXJ8L-15C  
MXJ8L-20 MXJ8L-20  
MXJ8L-20C MXJ8L-20C  
MXJ8L-20CSP MXJ8L-20CSP  
MXJ8L-20P MXJ8L-20P  
MXJ8L-5 MXJ8L-5  
MXJ8L-5C MXJ8L-5C  
MXJ8L-5CP MXJ8L-5CP  
MXJ-A418 MXJ-A418  
MXJ-AD4-10 MXJ-AD4-10  
MXJ-AD8-20 MXJ-AD8-20  
MXJ-CS4-05 MXJ-CS4-05  
MXJ-CS6-05 MXJ-CS6-05  
MXJ-CS6-10 MXJ-CS6-10  
MXJ-CT4 MXJ-CT4  
MXJ-LP MXJ-LP  
MXP10-10 MXP10-10  
MXP10-10B MXP10-10B  
MXP10-10C MXP10-10C  
MXP10-10CN MXP10-10CN  
MXP10-10-M9BL MXP10-10-M9BL  
MXP10-10N MXP10-10N  
MXP10-20 MXP10-20  
MXP10-20B MXP10-20B  
MXP10-20C MXP10-20C  
MXP10-20-M9BL MXP10-20-M9BL  
MXP10-20N MXP10-20N  
MXP10-30 MXP10-30 MXP16-30
MXP10-PS MXP10-PS  
MXP12-15 MXP12-15  
MXP12-15B MXP12-15B  
MXP12-15C MXP12-15C  
MXP12-15-M9BL MXP12-15-M9BL  
MXP12-15N MXP12-15N  
MXP12-25 MXP12-25  
MXP12-25B MXP12-25B  
MXP12-25C MXP12-25C  
MXP12-PS MXP12-PS  
MXP16-20 MXP16-20  
MXP16-20B MXP16-20B  
MXP16-20BN MXP16-20BN  
MXP16-20C MXP16-20C  
MXP16-20-M9BL MXP16-20-M9BL  
MXP16-30 MXP16-30  
MXP16-30B MXP16-30B  
MXP16-30C MXP16-30C  
MXP16-30CN MXP16-30CN  
MXP16-PS MXP16-PS  
MXP6-10 MXP6-10  
MXP6-10C MXP6-10C  
MXP6-10CN MXP6-10CN  
MXP6-5 MXP6-5  
MXP6-5C MXP6-5C  
MXP6-5C-F9N MXP6-5C-F9N PRODUCTION STOPPED
MXP6-5CN MXP6-5CN  
MXP6-5-M9NL MXP6-5-M9NL  
MXP8-10 MXP8-10  
MXP8-10C MXP8-10C  
MXP8-10-M9BWL MXP8-10-M9BWL  
MXP8-10N MXP8-10N  
MXP8-20 MXP8-20  
MXP8-20C MXP8-20C  
MXP8-20-M9NL MXP8-20-M9NL  
MXP-AD10-10 MXP-AD10-10  
MXP-AD6-5 MXP-AD6-5  
MXPJ6-10 MXPJ6-10  
MXPJ6-5 MXPJ6-5  
MXPJ6-5-X23 MXPJ6-5-X23  
MXPJ6-PS MXPJ6-PS  
MXQ12-10 MXQ12-10  
MXQ12-100 MXQ12-100  
MXQ12-100A MXQ12-100A  
MXQ12-100AF MXQ12-100AF  
MXQ12-100AS MXQ12-100AS  
MXQ12-100ASF MXQ12-100ASF  
MXQ12-100ASP MXQ12-100ASP  
MXQ12-100AT MXQ12-100AT  
MXQ12-100B MXQ12-100B  
MXQ12-100BS MXQ12-100BS  
MXQ12-100BT MXQ12-100BT  
MXQ12-100C MXQ12-100C  
MXQ12-100CS MXQ12-100CS  
MXQ12-100CT MXQ12-100CT  
MXQ12-100Z MXQ12-100Z  
MXQ12-100ZD MXQ12-100ZD  
MXQ12-100ZE MXQ12-100ZE  
MXQ12-100ZF MXQ12-100ZF  
MXQ12-10A MXQ12-10A  
MXQ12-10AFP MXQ12-10AFP MXQ12-100AF
MXQ12-10A-M9BL MXQ12-10A-M9BL  
MXQ12-10AS MXQ12-10AS  
MXQ12-10ASR MXQ12-10ASR  
MXQ12-10AT MXQ12-10AT  
MXQ12-10B MXQ12-10B  
MXQ12-10BS MXQ12-10BS  
MXQ12-10BT MXQ12-10BT  
MXQ12-10C MXQ12-10C  
MXQ12-10CF MXQ12-10CF  
MXQ12-10CS MXQ12-10CS  
MXQ12-10CS-X7 MXQ12-10CS-X7  
MXQ12-10CT MXQ12-10CT  
MXQ12-10-X42 MXQ12-10-X42  
MXQ12-10Z MXQ12-10Z  
MXQ12-10ZD MXQ12-10ZD  
MXQ12-10ZE MXQ12-10ZE  
MXQ12-20 MXQ12-20  
MXQ12-20A MXQ12-20A  
MXQ12-20AF MXQ12-20AF  
MXQ12-20AF-A93L MXQ12-20AF-A93L  
MXQ12-20A-M9BL MXQ12-20A-M9BL  
MXQ12-20AS MXQ12-20AS  
MXQ12-20ASBT MXQ12-20ASBT  
MXQ12-20ASP MXQ12-20ASP  
MXQ12-20AT MXQ12-20AT  
MXQ12-20B MXQ12-20B  
MXQ12-20BS MXQ12-20BS  
MXQ12-20BT MXQ12-20BT  
MXQ12-20C MXQ12-20C  
MXQ12-20CS MXQ12-20CS  
MXQ12-20CSP MXQ12-20CSP  

Sản phẩm khác

back-to-top.png