Xy lanh CU10-10D

Xy lanh CU10-10D
Xy lanh CU10-10D Xy lanh CU10-10D Xy lanh CU10-10D Xy lanh CU10-10D Xy lanh CU10-10D

Thông tin chi tiết

Xy lanh CU10-10D

 

Phương pháp hoạt động xi lanh [Double Acting] Double Acting Phương pháp hoạt động thanh Thanh đơn
Hình dạng cơ thể chính [Hình dạng khối] Xi lanh tấm Xi lanh (Ống Nối) Đường kính bên trong (Ø) 10
Hành trình (mm) 10 Chức năng bổ sung Tiêu chuẩn
Môi trường, Ứng dụng Tiêu chuẩn Nhiệt độ hoạt động (° C) -10 ~ 70
Kết thúc khóa Không Van Không
Áp suất vận hành (MPa) 0,06 ~ 0,7 Cái đệm Đệm cao su
Áp suất vận hành (MPa) - Thông số kỹ thuật -
Loại đột quỵ - Loại luồng cổng M5 × 0,8
Công tắc tự động Không có Hình dạng đầu que -
Loại dòng sạch - Thông số kỹ thuật tùy chỉnh Không có
Khóa đơn vị nam châm Không có nam châm - -

 

CU-006-34-59815 CU-006-34-59815
CU-006-34-91939 CU-006-34-91939
CU-006-41-59749 CU-006-41-59749
CU-010-09A53118 CU-010-09A53118
CU-016-30-56348 CU-016-30-56348
CU10-10D CU10-10D
CU10-10DCH1086H CU10-10-DCH1086H
CU10-10DCI3843I CU10-10-DCI3843I
CU10-10DCI4410I CU10-10-DCI4410I
CU10-10D-XB6 CU10-10D-XB6
CU10-10D-XC22 CU10-10D-XC22
CU10-10S CU10-10S
CU10-10T CU10-10T
CU10-15D CU10-15D
CU10-15D-XB6 CU10-15D-XB6
CU10-15S CU10-15S
CU10-15T CU10-15T
CU10-20D CU10-20D
CU10-25D CU10-25D
CU10-30D CU10-30D
CU10-30DCH1086H CU10-30-DCH1086H
CU10-30D-XB6 CU10-30D-XB6
CU10-40D CU10-40D
CU10-45D-XC19 CU10-45D-XC19
CU10-50D CU10-50D
CU10-50D-XB9 CU10-50D-XB9
CU10-55D-XC19 CU10-55D-XC19
CU10-5D CU10-5D
CU10-5D-XB6 CU10-5D-XB6
CU10-5S CU10-5S
CU10-5T CU10-5T
CU10-60D CU10-60D
CU10D-E6060-10 CU10D-E6060-10
CU10D-E6103-10 CU10D-E6103-10
CU10D-E6330-10 CU10D-E6330-10
CU10D-E7388-10 CU10D-E7388-10
CU10D-PS CU10D-PS
CU10D-XB6-PS CU10D-XB6-PS
CU10D-XC22-PS CU10D-XC22-PS
CU10S-E6287-10 CU10S-E6287-10
CU10S-PS CU10S-PS
CU15D-E7297-16 CU15D-E7297-16
CU16-01-59917 CU16-01-59917
CU16-10D CU16-10D
CU16-10D-XB6 CU16-10D-XB6
CU16-10S CU16-10S
CU16-10T CU16-10T
CU16-15D CU16-15D
CU16-15S CU16-15S
CU16-15T CU16-15T
CU16-20D CU16-20D
CU16-25D CU16-25D
CU16-30D CU16-30D
CU16-40D CU16-40D
CU16-40DCL9808L CU16-40-DCL9808L
CU16-40DCM1387M CU16-40-DCM1387M
CU16-50D CU16-50D
CU16-55D-XC19 CU16-55D-XC19
CU16-5D CU16-5D
CU16-5-DCI72291 CU16-5-DCI72291
CU16-5-DCI7229I CU16-5-DCI7229I
CU16-5S CU16-5S
CU16-5T CU16-5T
CU16-60D CU16-60D
CU16D-E6068-7 CU16D-E6068-7
CU16D-E7854-15 CU16D-E7854-15
CU16D-E9481-15 CU16D-E9481-15
CU16D-E9968-15 CU16D-E9968-15
CU16D-G3389-15 CU16D-G3389-15
CU16D-PS CU16D-PS
CU16D-XC22-PS CU16D-XC22-PS
CU16-E0395-20 CU16-E0395-20
CU16-E2037-5 CU16-E2037-5
CU16-E3775-5 CU16-E3775-5
CU16-PS CU16-PS
CU20-100A CU20-100A
CU20-10D CU20-10D
CU20-10S CU20-10S
CU20-15D CU20-15D
CU20-15D-XB6 CU20-15D-XB6
CU20-15S CU20-15S
CU20-15T CU20-15T
CU20-16D CU20-16D
CU20-20A CU20-20A
CU20-20D CU20-20D
CU20-20D-XB6 CU20-20D-XB6
CU20-25D CU20-25D
CU20-30D CU20-30D
CU20-30D-XB6 CU20-30D-XB6
CU20-40D CU20-40D
CU20-50D CU20-50D
CU20-50D-XB6 CU20-50D-XB6
CU20-5D CU20-5D
CU20-5D-XB6 CU20-5D-XB6
CU20-70D CU20-70D
CU20-70D-XB6 CU20-70D-XB6
CU20D-PS CU20D-PS
CU20-PS CU20-PS
CU20S-PS CU20S-PS
CU25-10D CU25-10D
CU25-10S CU25-10S
CU25-15D CU25-15D
CU25-15S CU25-15S
CU25-20D CU25-20D
CU25-20D-XB6 CU25-20D-XB6
CU25-25D CU25-25D
CU25-30D CU25-30D
CU25-40D CU25-40D
CU25-50D CU25-50D
CU25-5D CU25-5D
CU25D-PS CU25D-PS
CU25D-T2174-30 CU25D-T2174-30
CU25-E4728-20 CU25-E4728-20
CU25-PS CU25-PS
CU32-100D CU32-100D
CU32-10D CU32-10D
CU32-10S CU32-10S
CU32-15D CU32-15D
CU32-15S CU32-15S
CU32-15T CU32-15T
CU32-20A CU32-20A
CU32-20D CU32-20D
CU32-25D CU32-25D
CU32-30D CU32-30D
CU32-30T CU32-30T
CU32-40D CU32-40D
CU32-50A CU32-50A
CU32-50D CU32-50D
CU32-5D CU32-5D
CU32-70D CU32-70D
CU32-80D CU32-80D
CU32-90D CU32-90D
CU32D-PS CU32D-PS
CU6-10D CU6-10D
CU6-10S CU6-10S
CU6-10T CU6-10T
CU6-10-U1N00001 DELETE (RE: CJ2B6-10-U1N00001)
CU6-10-U1N0001 CU6-10-U1N0001
CU6-15D CU6-15D
CU6-15S CU6-15S
CU6-15T CU6-15T
CU6-20D CU6-20D
CU6-25D CU6-25D
CU6-30D CU6-30D
CU6-35D-XC19 CU6-35D-XC19
CU6-50D CU6-50D
CU6-5D CU6-5D
CU6-5D-XB6 CU6-5D-XB6
CU6-5S CU6-5S
CU6-5T CU6-5T
CU6D-E6981-35 CU6D-E6981-35
CUJB10-10D CUJB10-10D
CUJB10-10DM CUJB10-10DM
CUJB10-10S CUJB10-10S
CUJB10-10SM CUJB10-10SM
CUJB10-15D CUJB10-15D
CUJB10-15DM CUJB10-15DM
CUJB10-20D CUJB10-20D
CUJB10-20DM CUJB10-20DM
CUJB10-25D CUJB10-25D
CUJB10-25DM CUJB10-25DM
CUJB10-30D CUJB10-30D
CUJB10-30DM CUJB10-30DM
CUJB10-4D CUJB10-4D
CUJB10-4DM CUJB10-4DM
CUJB10-4S CUJB10-4S
CUJB10-6D CUJB10-6D
CUJB10-6DM CUJB10-6DM
CUJB10-6S CUJB10-6S
CUJB10-8D CUJB10-8D
CUJB10-8DM CUJB10-8DM
CUJB10-8SM CUJB10-8SM
CUJB10-PS CUJB10-PS
CUJB10S-W2571-5 CUJB10S-W2571-5
CUJB12-10D CUJB12-10D
CUJB12-15D CUJB12-15D
CUJB12-20D CUJB12-20D
CUJB12-20DM CUJB12-20DM
CUJB12-25D CUJB12-25D
CUJB12-30D CUJB12-30D
CUJB12-5D CUJB12-5D
CUJB12-5S CUJB12-5S
CUJB16-10D CUJB16-10D
CUJB16-15D CUJB16-15D
CUJB16-15DM CUJB16-15DM
CUJB16-25D CUJB16-25D
CUJB16-25DM CUJB16-25DM
CUJB16-5D CUJB16-5D
CUJB20-10D CUJB20-10D
CUJB20-10S CUJB20-10S
CUJB20-50D CUJB20-50D
CUJB4-10D CUJB4-10D
CUJB4-10DM CUJB4-10DM
CUJB4-15D CUJB4-15D
CUJB4-15DM CUJB4-15DM
CUJB4-20DM CUJB4-20DM
CUJB4-4D CUJB4-4D
CUJB4-4DM CUJB4-4DM
CUJB4-4S CUJB4-4S
CUJB4-4SM CUJB4-4SM
CUJB4-6D CUJB4-6D
CUJB4-6DM CUJB4-6DM
CUJB4-6S CUJB4-6S
CUJB4-6SM CUJB4-6SM
CUJB4-8D CUJB4-8D
CUJB4-8DM CUJB4-8DM
CUJB6-10D CUJB6-10D
CUJB6

Sản phẩm khác

back-to-top.png