ISE30A-01-N-L

ISE30A-01-N-L
ISE30A-01-N-L ISE30A-01-N-L

Thông tin chi tiết

Cảm biến áp suất ISE30A-01-N-L

Made in Japan

Loại Công tắc áp suất Loại chất lỏng Không khí
Cấu trúc Cảm Biến, màn hình [Loại tích hợp] Hình dạng tích hợp Phương thức đầu ra -
Đặc điểm kỹ thuật đầu ra tương tự - Loại cổng ống [Chủ đề] Chủ đề nam
Loại đường ống dẫn nước [Rc (R)] R Chủ đề danh nghĩa của hệ thống ống nước [1/8] 1/8
Đặc điểm chất lỏng Không ăn mòn / Không cháy Chịu áp lực (MPa) 1,5
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) 0 ~ 50 Phạm vi độ ẩm hoạt động (%)

35 ~ 85

 

ISE30-01-65-L ISE30-01-65-L
ISE30-01-65-M ISE30-01-65-M
ISE30-01-65-ML ISE30-01-65-ML
ISE3-01-21 ISE3-01-21
ISE3-01-22 ISE3-01-22
ISE30A-01-A ISE30A-01-A
ISE30A-01-A-K ISE30A-01-A-K
ISE30A-01-A-L ISE30A-01-A-L
ISE30A-01-A-ML ISE30A-01-A-ML
ISE30A-01-B-L ISE30A-01-B-L
ISE30A-01-B-ML ISE30A-01-B-ML
ISE30A-01-C-G ISE30A-01-C-G
ISE30A-01-C-L ISE30A-01-C-L
ISE30A-01-C-M ISE30A-01-C-M
ISE30A-01-D-L ISE30A-01-D-L
ISE30A-01-D-M ISE30A-01-D-M
ISE30A-01-D-ML ISE30A-01-D-ML
ISE30A-01-F-L ISE30A-01-F-L
ISE30A-01-N ISE30A-01-N
ISE30A-01-N-G ISE30A-01-N-G
ISE30A-01-N-L ISE30A-01-N-L
ISE30A-01-N-LD ISE30A-01-N-LD
ISE30A-01-N-M ISE30A-01-N-M
ISE30A-01-N-ML ISE30A-01-N-ML
ISE30A-01-P-L ISE30A-01-P-L
ISE30A-01-P-M ISE30A-01-P-M
ISE30A-01-P-ML ISE30A-01-P-ML
ISE30A-C4H-B-L ISE30A-C4H-B-L
ISE30A-C4H-C-G ISE30A-C4H-C-G
ISE30A-C4H-CMLD ISE30A-C4H-C-MLD
ISE30A-C4H-N-G ISE30A-C4H-N-G
ISE30A-C4H-N-L ISE30A-C4H-N-L
ISE30A-C4H-N-ML ISE30A-C4H-N-ML
ISE30A-C4L-N ISE30A-C4L-N
ISE30A-C4L-N-G ISE30A-C4L-N-G
ISE30A-C4L-N-L ISE30A-C4L-N-L
ISE30A-C4L-N-M ISE30A-C4L-N-M
ISE30A-C4L-N-ML ISE30A-C4L-N-ML
ISE30A-C6H-A ISE30A-C6H-A
ISE30A-C6H-B-L ISE30A-C6H-B-L
ISE30A-C6H-E-L ISE30A-C6H-E-L
ISE30A-C6H-F-L ISE30A-C6H-F-L
ISE30A-C6H-N ISE30A-C6H-N
ISE30A-C6H-N-G ISE30A-C6H-N-G
ISE30A-C6H-N-L ISE30A-C6H-N-L
ISE30A-C6HN-L ISE30A-C6HN-L
ISE30A-C6H-N-M ISE30A-C6H-N-M
ISE30A-C6H-N-MG ISE30A-C6H-N-MG
ISE30A-C6H-N-ML ISE30A-C6H-N-ML
ISE30A-C6H-P ISE30A-C6H-P
ISE30A-C6H-P-L ISE30A-C6H-P-L
ISE30A-C6H-P-ML ISE30A-C6H-P-ML
ISE30A-C6L-A-L ISE30A-C6L-A-L
ISE30A-C6L-B ISE30A-C6L-B
ISE30A-C6L-B-L ISE30A-C6L-B-L
ISE30A-C6L-N ISE30A-C6L-N
ISE30A-C6L-N-G ISE30A-C6L-N-G
ISE30A-C6L-N-L ISE30A-C6L-N-L
ISE30A-C6L-N-M ISE30A-C6L-N-M
ISE30A-C6L-N-MG ISE30A-C6L-N-MG
ISE30A-C6L-N-ML ISE30A-C6L-N-ML
ISE30A-C6L-P ISE30A-C6L-P
ISE30A-C6L-P-L ISE30A-C6L-P-L
ISE30A-C6L-P-M ISE30A-C6L-P-M
ISE30AF-C6H-E-L WRONG NO.
ISE30A-N01-N-L ISE30A-N01-N-L
ISE30A-N01-P ISE30A-N01-P
ISE30A-N7H-D ISE30A-N7H-D
ISE30A-N7H-P-L ISE30A-N7H-P-L
ISE30A-N7L-N-M ISE30A-N7L-N-M
ISE30-C4H-25-LB ISE30-C4H-25-LB
ISE30-C4L-25-ML ISE30-C4L-25-ML
ISE30-C6H-25 ISE30-C6H-25
ISE30-C6H-25-L ISE30-C6H-25-L
ISE30-C6H-25-M ISE30-C6H-25-M
ISE30-C6H-25-ML ISE30-C6H-25-ML
ISE30-C6H-26-L ISE30-C6H-26-L
ISE30-C6H-65-L ISE30-C6H-65-L
ISE30-C6H-65-ML ISE30-C6H-65-ML
ISE30-C6L-25 ISE30-C6L-25
ISE30-C6L-25-L ISE30-C6L-25-L
ISE30-C6L-25-M ISE30-C6L-25-M
ISE30-C6L-25-ML ISE30-C6L-25-ML
ISE30-C6L-26-L ISE30-C6L-26-L
ISE30-C6L-65 ISE30-C6L-65
ISE30-C6L-65-L ISE30-C6L-65-L
ISE30-C6L-65-ML ISE30-C6L-65-ML
ISE30-N7H-65-ML ISE30-N7H-65-ML
ISE30-T1-25 ISE30-T1-25
ISE30-T1-25-L ISE30-T1-25-L
ISE30-T1-25-ML ISE30-T1-25-ML
ISE30-T1-65-L ISE30-T1-65-L
ISE35-N-25-M ISE35-N-25-M
ISE35-N-25-MLA ISE35-N-25-MLA
ISE35-N-65-L ISE35-N-65-L
ISE35-N-65-M ISE35-N-65-M
ISE35-N-65-MLA ISE35-N-65-MLA
ISE35-R-25-M ISE35-R-25-M
ISE35-R-25-MLA ISE35-R-25-MLA
ISE35-R-25-P ISE35-R-25-P
ISE35-R-65-M ISE35-R-65-M
ISE40-01-22 ISE40-01-22
ISE40-01-22L ISE40-01-22L
ISE40-01-22L-A ISE40-01-22L-A
ISE40-01-22L-M ISE40-01-22L-M
ISE400122LMX147 ISE40-01-22L-M-X147
ISE40-0122LX147 ISE40-01-22L-X147
ISE40-01-22-M ISE40-01-22-M
ISE40-0122SDPCM ISE40-01-22SDPC-M
ISE40-01-30 ISE40-01-30
ISE40-01-30L ISE40-01-30L
ISE40-01-30L-M ISE40-01-30L-M
ISE40-01-30-M ISE40-01-30-M
ISE40-01-62 ISE40-01-62
ISE40-01-62L ISE40-01-62L
ISE40-01-62L-F ISE40-01-62L-F
ISE40-01-62L-M ISE40-01-62L-M
ISE40-0162LX109 ISE40-01-62L-X109
ISE40-01-62-M ISE40-01-62-M
ISE40-01-62-Q ISE40-01-62-Q
ISE40-01-62SDPC ISE40-01-62SDPC
ISE400162SDPCM ISE400162SDPCM
ISE40-0162SDPCM ISE40-01-62SDPC-M
ISE40-01-62X109 ISE40-01-62-X109
ISE40-01-62X132 ISE40-01-62-X132
ISE40-01-70L ISE40-01-70L
ISE40-01-70L-M ISE40-01-70L-M
ISE4-01-25 ISE4-01-25
ISE4-01-25L ISE4-01-25L
ISE4-01-26 ISE4-01-26
ISE4-01-26L ISE4-01-26L
ISE4-01-65 ISE4-01-65
ISE4-01-65L ISE4-01-65L
ISE4-01-65-Q ISE4-01-65-Q
ISE40A-01-N-ML ISE40A-01-N-ML
ISE40A-01-R ISE40A-01-R
ISE40A-01-R-M ISE40A-01-R-M
ISE40A-01RMX501 ISE40A-01-R-M-X501
ISE40A-01-RX501 ISE40A-01-R-X501
ISE40A-01-RX587 ISE40A-01-R-X587
ISE40A-01-S ISE40A-01-S
ISE40A-01SMX501 ISE40A-01-S-M-X501
ISE40A-01-T ISE40A-01-T
ISE40A-01-T-M ISE40A-01-T-M
ISE40A-01TMX501 ISE40A-01-T-M-X501
ISE40A-01-TX501 ISE40A-01-T-X501
ISE40A-01-V ISE40A-01-V
ISE40A-01-V-M ISE40A-01-V-M
ISE40A-01-VX501 ISE40A-01-V-X501
ISE40A-01XEX501 ISE40A-01-X-E-X501
ISE40A-01-X-M ISE40A-01-X-M
ISE40A01XMKX531 ISE40A-01-X-MK-X531
ISE40A-01-X-P ISE40A-01-X-P
ISE40A-C4-R ISE40A-C4-R
ISE40A-C4-T ISE40A-C4-T
ISE40A-C6-5 ISE40A-C6-5
ISE40A-C6-R ISE40A-C6-R
ISE40AC6REX501 ISE40A-C6-R-E-X501
ISE40A-C6REX501 ISE40A-C6-R-E-X501
ISE40A-C6-T ISE40A-C6-T
ISE40A-C6-TX501 ISE40A-C6-T-X501
ISE40A-C6-V ISE40A-C6-V
ISE40A-C6YMX531 ISE40A-C6-Y-M-X531
ISE40A-N01-R ISE40A-N01-R
ISE40A-N01-T ISE40A-N01-T
ISE40A-N01TX570 ISE40A-N01-T-X570
ISE40A-W1-R ISE40A-W1-R
ISE40A-W1-R-M ISE40A-W1-R-M
ISE40A-W1-S ISE40A-W1-S
ISE40A-W1-X-M ISE40A-W1-X-M
ISE40A-W1-XX501 ISE40A-W1-X-X501
ISE40-C4-22L-M ISE40-C4-22L-M
ISE40-C4-62 ISE40-C4-62
ISE40-C4-62L ISE40-C4-62L
ISE40-C4-70 ISE40-C4-70
ISE40-C6-22L ISE40-C6-22L
ISE40-C6-22L-M ISE40-C6-22L-M
ISE40-C6-30L-M ISE40-C6-30L-M
ISE40-C6-62L ISE40-C6-62L
ISE40-C6-70L-M ISE40-C6-70L-M
ISE40F-01-30L ISE40F-01-30L
ISE40-M5-22L-M ISE40-M5-22L-M
ISE40-T1-22 ISE40-T1-22
ISE40-T1-22L ISE40-T1-22L
ISE40-T1-22L-M ISE40-T1-22L-M
ISE40-T1-30L-M ISE40-T1-30L-M
ISE40-T1-62 ISE40-T1-62
ISE40-T1-62L ISE40-T1-62L
ISE40-W1-22 ISE40-W1-22
ISE40-W1-22L ISE40-W1-22L
ISE40-W1-22L-M ISE40-W1-22L-M
ISE40-W1-22-M ISE40-W1-22-M
ISE40-W1-30L ISE40-W1-30L
ISE40-W1-30L-M ISE40-W1-30L-M
ISE40-W1-62 ISE40-W1-62
ISE40-W1-62L ISE40-W1-62L
ISE40-W1-70L-M ISE40-W1-70L-M
ISE40-WF1-22-A ISE40-WF1-22-A
ISE4B-01-25 ISE4B-01-25
ISE4B-01-25L ISE4B-01-25L
ISE4B-01-26 ISE4B-01-26
ISE4B-01-65 ISE4B-01-65
ISE4B-01-65L ISE4B-01-65L
ISE4BD-01-25 ISE4BD-01-25
ISE4BD-01-26L ISE4BD-01-26L
ISE4BD-01-65 ISE4BD-01-65
ISE4BD-01-65L ISE4BD-01-65L
ISE4B-T1-25L ISE4B-T1-25L
ISE4B-T1-65 ISE4B-T1-65
ISE4B-T1-65L ISE4B-T1-65L
ISE4D-01-25L ISE4D-01-25L
ISE4D-01-26L ISE4D-01-26L
ISE4D-01-65

Sản phẩm khác

back-to-top.png