Điều áp IR2020-02-A

Điều áp IR2020-02-A
Điều áp IR2020-02-A Điều áp IR2020-02-A Điều áp IR2020-02-A

Thông tin chi tiết

Điều áp  IR2020-02-A

IR2020-02B-A IR2020-02-B IR2020-02BG-A

Made in Japan

SMC chính hãng

Bảo hành 12 tháng

Bộ điều chỉnh, van tăng áp Bộ điều chỉnh Loại bộ điều chỉnh Kiểm soát độ chính xác
Chất lỏng áp dụng Không khí Hình dạng Tiêu chuẩn
Môi trường hoạt động Tiêu chuẩn Cơ chế xả [Đã cung cấp] Cứu trợ
Chức năng hiện tại bất lợi Không Bên cung cấp, loại kết nối Rc
Cung cấp, kết nối Dia. 1/4 Hướng dòng chảy [(Phải)] Trái → Phải
Mặt điều khiển, Loại kết nối Rc Mặt điều khiển, Đường kính kết nối. 1/4

 

 

IR1020-01 IR1020-01
IR1020-01BG IR1020-01BG
IR1020-01G IR1020-01G
IR1020-01-R IR1020-01-R
IR1020-F01 IR1020-F01
IR1020-F01-R IR1020-F01-R
IR1020-F01-X24 IR1020-F01-X24
IR1020-N01 IR1020-N01
IR1020-N01-R IR1020-N01-R
IR2000-02 IR2000-02
IR2000-02BG-X1 IR2000-02BG-X1
IR2000-02G-X25 IR2000-02G-X25
IR2000-02-R IR2000-02-R
IR2000-02-X27 IR2000-02-X27
IR2000-02-X86 IR2000-02-X86
IR200-02 IR200-02
IR200-02G-X88 IR200-02G-X88
IR200-02-X27 IR200-02-X27
IR2000-F02 IR2000-F02
IR2000-N02 IR2000-N02
IR2000-N02BG IR2000-N02BG
IR2010-02 IR2010-02
IR2010-02BG IR2010-02BG
IR2010-02-R IR2010-02-R
IR201-02 IR201-02
IR2010-F02 IR2010-F02
IR2010-F02B IR2010-F02B
IR2010-N02 IR2010-N02
IR2010-N02BG IR2010-N02BG
IR2020-02 IR2020-02
IR2020-02B2-X50 IR2020-02B2-X50
IR2020-02BG IR2020-02BG
IR2020-02BG-X1 IR2020-02BG-X1
IR2020-02BG-X12 IR2020-02BG-X12
IR2020-02-R IR2020-02-R
IR2020-02-X2 IR2020-02-X2
IR2020-02-X45 IR2020-02-X45
IR202-02 IR202-02
IR202-02-X2 IR202-02-X2
IR2020-F02 IR2020-F02
IR2020-N02 IR2020-N02
IR2020-N02BG IR2020-N02BG
IR2020-N02-R IR2020-N02-R
IR2120-02 IR2120-02
IR2120-N02BG-X2 IR2120-N02BG-X2
IR3000-02 IR3000-02
IR3000-02BG-X14 IR3000-02BG-X14
IR3000-03 IR3000-03
IR3000-04 IR3000-04
IR3000-04P IR3000-04P
IR3000-04-R IR3000-04-R
IR300-02 IR300-02
IR300-03 IR300-03
IR3000-F02 IR3000-F02
IR3010-02 IR3010-02
IR3010-02G-R-X2 IR3010-02G-R-X2
IR3010-02G-X1 IR3010-02G-X1
IR3010-02G-X3 IR3010-02G-X3
IR3010-03 IR3010-03
IR3010-04 IR3010-04
IR301-02 IR301-02
IR301-03 IR301-03
IR3010-F02 IR3010-F02
IR3010-F03 IR3010-F03
IR3010-F03P IR3010-F03P
IR3010-F03-R IR3010-F03-R
IR3010-F04-L IR3010-F04-L
IR3020-02 IR3020-02
IR3020-02P IR3020-02P
IR3020-03 IR3020-03
IR3020-03-L IR3020-03-L
IR3020-03P IR3020-03P
IR3020-03-R IR3020-03-R
IR3020-04 IR3020-04
IR3020-04BG-R IR3020-04BG-R
IR3020-04BGRX17 IR3020-04BG-R-X17
IR3020-04-L IR3020-04-L
IR3020-04-R IR3020-04-R
IR302-02 IR302-02
IR3020-F02 IR3020-F02
IR3020-F02-L IR3020-F02-L
IR3020-F03 IR3020-F03
IR3020-F04 IR3020-F04
IR3120-02 IR3120-02
IR3120-03 IR3120-03
IR3120-04 IR3120-04
IR3120-F03 IR3120-F03
IR3120-F04 IR3120-F04
IR400-02 IR400-02
IR400-02-P IR400-02-P
IR400-03 IR400-03
IR400-03B-R IR400-03B-R
IR400-03-P IR400-03-P
IR400-04 IR400-04
IR400-04-P IR400-04-P
IR401-02 IR401-02
IR401-02-P IR401-02-P
IR401-02-R IR401-02-R
IR401-03 IR401-03
IR401-03-P IR401-03-P
IR401-04 IR401-04
IR401-04-P IR401-04-P
IR401-04-R IR401-04-R
IR402-02 IR402-02
IR402-02-P IR402-02-P
IR402-03 IR402-03
IR402-03-P IR402-03-P
IR402-03-R IR402-03-R
IR402-04 IR402-04
IR402-04-P IR402-04-P
IR412-02 IR412-02
IR412-03 IR412-03
IR412-03-X1 IR412-03-X1
IR412-03-X2 IR412-03-X2
IR412-04 IR412-04
IR412-04-X1 IR412-04-X1
IR412-04-X32 IR412-04-X32
IRTW-13 IRTW-13
IRTW-15N IRTW-15N
IRTW-17N IRTW-17N
IRTW-18 IRTW-18
IRTW-20 IRTW-20
IRTW-20N IRTW-20N
IRTW-24N IRTW-24N
IRTW-26 IRTW-26
IRTW-34 IRTW-34
IRTW-45 IRTW-45
IRV1000-01 IRV1000-01
IRV1000-01BG IRV1000-01BG
IRV1000-F01 IRV1000-F01
IRV10-01-X3 IRV10-01-X3
IRV10A-C06 IRV10A-C06
IRV10A-C08 IRV10A-C08
IRV10-C06 IRV10-C06
IRV10-C06BG IRV10-C06BG
IRV10-C08 IRV10-C08
IRV10-C08BG IRV10-C08BG
IRV10-LC06 IRV10-LC06
IRV10-LC06B IRV10-LC06B
IRV10-LC06BG IRC10-LC06BG
IRV10-LC08 IRV10-LC08
IRV2000-02 IRV2000-02
IRV2000-02BG IRV2000-02BG
IRV2000-02-R IRV2000-02-R
IRV2000-F02 IRV2000-F02
IRV20-04-X3 IRV20-04-X3
IRV20A-C06 IRV20A-C06
IRV20A-C08 IRV20A-C08
IRV20A-C10 IRV20A-C10
IRV20-C06 IRV20-C06
IRV20-C08 IRV20-C08
IRV20-C08-X4 IRV20-C08-X4
IRV20-C10 IRV20-C10
IRV20-LC06 IRV20-LC06
IRV20-LC08 IRV20-LC08
IRV20-LC10 IRV20-LC10
IRV20-N07 IRV20-N07
IRV20-N07G IRV20-N07G
IRV20-N11 IRV20-N11
IRV20-N11G IRV20-N11G
IRV3000-02 IRV3000-02
IRV3000-03 IRV3000-03
IRV3000-03BG IRV3000-03BG
IRV3000-04 IRV3000-04
IRV3000-04G IRV3000-04G
IS1000-00-X209 IS1000-00-X209
IS1000-01 IS1000-01
IS1000-01S IS1000-01S
IS1000-01S-Q IS1000-01S-Q
IS1000-01S-X201 IS1000-01S-X201
IS1000-01S-X202 IS1000-01S-X202
IS1000-01S-X215 IS1000-01S-X215
IS1000-01-X201 IS1000-01-X201
IS1000-01-X215 IS1000-01-X215
IS1000-01-X215Q IS1000-01-X215-Q
IS100-02 IS100-02
IS100-02J IS100-02J
IS1000E-2001 IS1000E-2001
IS1000E-2002 IS1000E-2002
IS1000E2002X201 IS1000E-2002-X201
IS1000E2002X202 IS1000E-2002-X202
IS1000E-201 IS1000E-201
IS1000E-201Y IS1000E-201Y
IS1000E-202 IS1000E-202
IS1000E-202X250 IS1000E-202-X250
IS1000E-202Y IS1000E-202Y
IS1000E202YL201 IS1000E-202YL-X201
IS1000E-202YT IS1000E-202YT
IS1000E202YX201 IS1000E-202Y-X201
IS1000E2F02YL21 IS1000E-2F02YL-X215
IS1000E2F02YLX2 WRONG NO
IS1000E-3002 IS1000E-3002
IS1000E3002X201 IS1000E-3002-X201
IS1000E3002X215 IS1000E-3002-X215
IS1000E-3003 IS1000E-3003
IS1000E3003X201 IS1000E-3003-X201
IS1000E3003X215 IS1000E-3003-X215
IS1000E3003X251 IS1000E-3003-X251
IS1000E-3004 IS1000E-3004
IS1000E-302 IS1000E-302
IS1000E-302X201 IS1000E-302-X201
IS1000E-302Y IS1000E-302Y
IS1000E302YT202 IS1000E-302YT-X202
IS1000E-303 IS1000E-303
IS1000E-303X201 IS1000E-303-X201
IS1000E-303X215 IS1000E-303-X215
IS1000E-303Y IS1000E-303Y
IS1000E303Y201Q DELETE (RE:IS10E-3003-L+Y300)
IS1000E-303YL IS1000E-303YL
IS1000E303YL202 IS1000E-303YL-X202
IS1000E303YT250 IS1000E-303YT-X250
IS1000E303YX201 IS1000E-303Y-X201
IS1000E303YX202 IS1000E-303Y-X202
IS1000E303YX250 IS1000E-303Y-X250
IS1000E-4003 IS1000E-4003
IS1000E-4004 IS1000E-4004
IS1000E4004X201 IS1000E-4004-X201
IS1000E-4006 IS1000E-4006

Sản phẩm khác

back-to-top.png