CQ2A16-5DCM

CQ2A16-5DCM
CQ2A16-5DCM CQ2A16-5DCM

Thông tin chi tiết

CQ2A16-5DCM

Xy lanh khí CQ2A16-5DCM

SMC Chính hãng

Phương pháp hoạt động xi lanh [Double Acting] Double Acting Phương pháp hoạt động thanh Thanh đơn
Hình dạng cơ thể chính [Hình khối] Hình khối Xi lanh (Ống Nối) Đường kính bên trong (Ø) 16
Hành trình (mm) 5 Chức năng bổ sung Tiêu chuẩn
Môi trường, Ứng dụng Tiêu chuẩn Nhiệt độ hoạt động (° C) -10 ~ 70
Áp suất vận hành (MPa) 0,07 ~ 1 Cái đệm -
Thông số kỹ thuật Không có nam châm tích hợp Khung đỡ Nhấn hai đầu

 

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png
CQ2A16-10SM CQ2A16-10SM
CQ2A16-10T CQ2A16-10T
CQ2A16-10TM CQ2A16-10TM
CQ2A1614U1Q0004 CQ2A16-14-U1Q00004
CQ2A1615.5U1O07 CQ2A16-15.5-U1O00007
CQ2A16-15D CQ2A16-15D
CQ2A16-15DC CQ2A16-15DC
CQ2A16-15DCM CQ2A16-15DCM
CQ2A16-15DM CQ2A16-15DM
CQ2A16-20D CQ2A16-20D
CQ2A16-20DC CQ2A16-20DC
CQ2A16-20DCM CQ2A16-20DCM
CQ2A16-20DM CQ2A16-20DM
CQ2A16-25 CQ2A16-25
CQ2A16-25D CQ2A16-25D
CQ2A16-25DCM CQ2A16-25DCM
CQ2A16-25DM CQ2A16-25DM
CQ2A16-30D CQ2A16-30D
CQ2A16-30DC CQ2A16-30DC
CQ2A16-30DCM CQ2A16-30DCM
CQ2A16-30DM CQ2A16-30DM
CQ2A16-30D-XA20 CQ2A16-30D-XA20
CQ2A16-35DMX439 CQ2A16-35DM-X439
CQ2A16-50DMX439 CQ2A16-50DM-X439
CQ2A16-50D-X439 CQ2A16-50D-X439
CQ2A16-5D CQ2A16-5D
CQ2A16-5DC CQ2A16-5DC
CQ2A16-5DCM CQ2A16-5DCM
CQ2A16-5DM CQ2A16-5DM
CQ2A16-5S CQ2A16-5S
CQ2A16-5SM CQ2A16-5SM
CQ2A16-5T CQ2A16-5T
CQ2A166.3U1N005 CQ2A16-6.3-U1N00005
CQ2A166.3U1N007 CQ2A16-6.3-U1N00007
CQ2A16D-J725510 CQ2A16D-J7255-10
CQ2A16-F5705-12 CQ2A16-F5705-12
CQ2A16-U1G01-30 CQ2A16-U1G01-30
CQ2A20-01-55068 CQ2A20-01-55068
CQ2A20100DMX439 CQ2A20-100DM-X439
CQ2A20-100DX439 CQ2A20-100D-X439
CQ2A20-10D CQ2A20-10D
CQ2A20-10DC CQ2A20-10DC
CQ2A20-10DCM CQ2A20-10DCM
CQ2A20-10DM CQ2A20-10DM
CQ2A20-10S CQ2A20-10S
CQ2A20-10SM CQ2A20-10SM
CQ2A20-10T CQ2A20-10T
CQ2A20-10TM CQ2A20-10TM
CQ2A20-15D CQ2A20-15D
CQ2A20-15DC CQ2A20-15DC
CQ2A20-15DCM CQ2A20-15DCM
CQ2A20-15DM CQ2A20-15DM
CQ2A2015U1M0006 CQ2A20-15-U1M00006
CQ2A2015U1M0010 CQ2A20-15-U1M00010
CQ2A2015U1N0001 CQ2A20-15-U1N00001
CQ2A20-20D CQ2A20-20D
CQ2A20-20DC CQ2A20-20DC
CQ2A20-20DCM CQ2A20-20DCM
CQ2A20-20DM CQ2A20-20DM
CQ2A20-20D-X202 CQ2A20-20D-X202
CQ2A20-25D CQ2A20-25D
CQ2A20-25DC CQ2A20-25DC
CQ2A20-25DCM CQ2A20-25DCM
CQ2A20-25DM CQ2A20-25DM
CQ2A20-30D CQ2A20-30D
CQ2A20-30DC CQ2A20-30DC
CQ2A20-30DCM CQ2A20-30DCM
CQ2A20-30DM CQ2A20-30DM
CQ2A20-35D CQ2A20-35D
CQ2A20-35DC CQ2A20-35DC
CQ2A20-35DM CQ2A20-35DM
CQ2A20-40D CQ2A20-40D
CQ2A20-40DC CQ2A20-40DC
CQ2A20-40DM CQ2A20-40DM
CQ2A20-45D CQ2A20-45D
CQ2A20-45DM CQ2A20-45DM
CQ2A20-50D CQ2A20-50D
CQ2A20-50DC CQ2A20-50DC
CQ2A20-50DCM CQ2A20-50DCM
CQ2A20-50DM CQ2A20-50DM
CQ2A20-55DCX439 CQ2A20-55DC-X439
CQ2A20-58DMX439 CQ2A20-58DM-X439
CQ2A20-5D CQ2A20-5D
CQ2A20-5DCM CQ2A20-5DCM
CQ2A20-5DFC CQ2A20-5DFC
CQ2A20-5DM CQ2A20-5DM
CQ2A20-5S CQ2A20-5S
CQ2A20-5T CQ2A20-5T
CQ2A20-60DCX439 CQ2A20-60DC-X439
CQ2A20-60DMX439 CQ2A20-60DM-X439
CQ2A20-63DMX439 CQ2A20-63DM-X439
CQ2A20-70DMX439 CQ2A20-70DM-X439
CQ2A2075DCMX439 CQ2A20-75DCM-X439
CQ2A20-75DCX439 CQ2A20-75DC-X439
CQ2A20-75DMX439 CQ2A20-75DM-X439
CQ2A20-F3725-20 CQ2A20-F3725-20
CQ2A20-F4885-15 CQ2A20-F4885-15
CQ2A20-F8453100 CQ2A20-F8453-100
CQ2A20KRC009530 CQ2A20-KRC0095-30DM
CQ2A20KRC009535 CQ2A20-KRC0095-35DM
CQ2A20KRU055211 CQ2A20-KRU0552-11T
CQ2A20KRU055311 CQ2A20-KRU0553-11T
CQ2A20T-J911640 CQ2A20T-J9116-40
CQ2A25100DMX439 CQ2A25-100DM-X439
CQ2A25-10D CQ2A25-10D
CQ2A25-10DC CQ2A25-10DC
CQ2A25-10DCM CQ2A25-10DCM
CQ2A25-10DM CQ2A25-10DM
CQ2A25-10DM-XC8 CQ2A25-10DM-XC8
CQ2A25-10DM-XC9 CQ2A25-10DM-XC9
CQ2A25-10S CQ2A25-10S
CQ2A25-10SM CQ2A25-10SM
CQ2A25-10T CQ2A25-10T
CQ2A25-10TM CQ2A25-10TM
CQ2A25120DCX439 CQ2A25-120DC-X439
CQ2A25-15D CQ2A25-15D
CQ2A25-15DC CQ2A25-15DC
CQ2A25-15DM CQ2A25-15DM
CQ2A25-15DZ CQ2A25-15DZ
CQ2A25-20D CQ2A25-20D
CQ2A25-20DC CQ2A25-20DC
CQ2A25-20DCM CQ2A25-20DCM
CQ2A25-20DM CQ2A25-20DM
CQ2A25-20DM-XC8 CQ2A25-20DM-XC8
CQ2A2525.4U1L01 CQ2A25-25.4-U1L00001
CQ2A25-25D CQ2A25-25D
CQ2A25-25DC CQ2A25-25DC
CQ2A25-25DCM CQ2A25-25DCM
CQ2A25-25DM CQ2A25-25DM
CQ2A25-25DM-XC8 CQ2A25-25DM-XC8
CQ2A25-25D-XB6 CQ2A25-25D-XB6
CQ2A25-25DZ CQ2A25-25DZ
CQ2A25-30D CQ2A25-30D
CQ2A25-30DC CQ2A25-30DC
CQ2A25-30DCM CQ2A25-30DCM
CQ2A25-30DFC CQ2A25-30DFC
CQ2A25-30DM CQ2A25-30DM
CQ2A25-32D CQ2A25-32D
CQ2A25-35D CQ2A25-35D
CQ2A25-35DCM CQ2A25-35DCM
CQ2A25-35DM CQ2A25-35DM
CQ2A25-40D CQ2A25-40D
CQ2A25-40DC CQ2A25-40DC
CQ2A25-40DCM CQ2A25-40DCM
CQ2A25-40DM CQ2A25-40DM
CQ2A25-45D CQ2A25-45D
CQ2A25-45DM CQ2A25-45DM
CQ2A25-50D CQ2A25-50D
CQ2A25-50DC CQ2A25-50DC
CQ2A25-50DCM CQ2A25-50DCM
CQ2A25-50DM CQ2A25-50DM
CQ2A25-50D-XA20 CQ2A25-50D-XA20
CQ2A2550DXA20S2 DELETED  ( RE: CQ2A25-50D-XA20-S2)
CQ2A25-5D CQ2A25-5D
CQ2A25-5DC CQ2A25-5DC
CQ2A25-5DCM CQ2A25-5DCM
CQ2A25-5DM CQ2A25-5DM
CQ2A25-5S CQ2A25-5S
CQ2A25-5SM CQ2A25-5SM
CQ2A25-5T CQ2A25-5T
CQ2A25-5TM CQ2A25-5TM
CQ2A25-80D-X439 CQ2A25-80D-X439
CQ2A25D-W244945 CQ2A25D-W2449-45
CQ2A2-U1J01-65 CQ2A2-U1J01-65
CQ2A2-U1K01-20 CQ2A2-U1K01-20
CQ2A2-U1K02-30 CQ2A2-U1K02-30
CQ2A2-U1L01-250 CQ2A2-U1L01-250
CQ2A2-U1M01-20 CQ2A2-U1M01-20
CQ2A2-U1M02-30 CQ2A2-U1M02-30
CQ2A2-U1N01-75 CQ2A2-U1N01-75
CQ2A2-U1O002-5 CQ2A2-U1O002-5
CQ2A2-U1O003-25 CQ2A2-U1O003-25
CQ2A2-U1O004-40 CQ2A2-U1O004-40
CQ2A2-U1O01-40 CQ2A2-U1O01-40
CQ2A2-U1Q001175 CQ2A2-U1Q001-175
CQ2A2-U1R001-30 CQ2A2-U1R001-30
CQ2A2-U1R002-40 CQ2A2-U1R002-40
CQ2A2-U1R003125 CQ2A2-U1R003-125
CQ2A2-U1S002300 CQ2A2-U1S002-300
CQ2A2-U1S003-25 CQ2A2-U1S003-25
CQ2A32-01-57077 CQ2A32-01-57077
CQ2A32-01-58986 CQ2A32-01-58986
CQ2A32-100D CQ2A32-100D
CQ2A32-100DC CQ2A32-100DC
CQ2A32-100DCM CQ2A32-100DCM
CQ2A32-100DCMZ CQ2A32-100DCMZ
CQ2A32-100DCZ CQ2A32-100DCZ
CQ2A32-100DM CQ2A32-100DM
CQ2A32-100DMZ CQ2A32-100DMZ
CQ2A32-100DZ CQ2A32-100DZ
CQ2A32-10D CQ2A32-10D
CQ2A32-10DC CQ2A32-10DC
CQ2A32-10DCM CQ2A32-10DCM
CQ2A32-10DCMZ CQ2A32-10DCMZ
CQ2A32-10DCZ CQ2A32-10DCZ
CQ2A32-10DM CQ2A32-10DM
CQ2A32-10DMZ CQ2A32-10DMZ
CQ2A32-10DZ CQ2A32-10DZ
CQ2A32-10S CQ2A32-10S
CQ2A32-10SM CQ2A32-10SM
CQ2A32-10SZ CQ2A32-10SZ
CQ2A32-10T CQ2A32-10T
CQ2A32-10TZ CQ2A32-10TZ
CQ2A3210U1Q0003 CQ2A32-10-U1Q00003
CQ2A32-110DCM CQ2A32-110DCM
CQ2A32-125DC CQ2A32-125DC
CQ2A32-125DCM CQ2A32-125DCM
CQ2A32-125DCMZ CQ2A32-125DCMZ
CQ2A32125DCX743 CQ2A32-125DC-X743
CQ2A32-125DCZ CQ2A32-125DCZ
CQ2A32-150DC CQ2A32-150DC
CQ2A32-150DCM CQ2A32-150DCM
CQ2A32-150DCMZ CQ2A32-150DCMZ
CQ2A32-150DCZ CQ2A32-150DCZ
CQ2A32-15D CQ2A32-15D
CQ2A32-15DM CQ2A32-15DM