Cảm biến D-M9N D-M9NL

Cảm biến D-M9N D-M9NL
Cảm biến D-M9N D-M9NL Cảm biến D-M9N D-M9NL

Thông tin chi tiết

Cảm biến D-M9N D-M9NL D-M9NZ

SMC NHẬT BẢN

Bảo hành 12 tháng

 

Loại dây

Loại 3 dây

Loại đầu ra Loại NPN

Hướng vào điện

Trong dòng

Chiều dài dây dẫn (m) 0,5m 3m 5m

Chuyển đổi tự động

-

Loại trình kết nối

 

D-F9NL D-F9NL
D-F9NV D-F9NV
D-F9NVL D-F9NVL
D-F9NWL D-F9NWL
D-F9NWSDPC D-F9NWSDPC
D-F9NWVL D-F9NWVL
D-F9NWVSDPC D-F9NWVSDPC
D-F9NZ D-F9NZ
D-F9PL D-F9PL
D-F9PSAPC D-F9PSAPC
D-F9PVL D-F9PVL
D-F9PWL D-F9PWL
D-F9PWVSBPC D-F9PWVSBPC
D-F9PWZ D-F9PWZ
D-F9PZ D-F9PZ
D-G39 D-G39
D-G39A D-G39A
D-G59 D-G59
D-G59FL D-G59FL
D-G59L D-G59L
D-G59WL D-G59WL
D-G59Z D-G59Z
D-G5BAL D-G5BAL
D-G5BAZ D-G5BAZ
D-G5NBL D-G5NBL
D-G5NTL D-G5NTL
D-G5PL D-G5PL
D-G5PL-214 D-G5PL-214
D-G5PSAPC D-G5PSAPC
D-G5PWL D-G5PWL
D-G79L D-G79L
D-H7A1 D-H7A1
D-H7A1L D-H7A1L
D-H7A1Z D-H7A1Z
D-H7A2L D-H7A2L
D-H7A2MAPC D-H7A2MAPC
D-H7A2SAPC D-H7A2SAPC
D-H7BAL D-H7BAL
D-H7BASBPC D-H7BASBPC
D-H7BAZ D-H7BAZ
D-H7BL D-H7BL
D-H7BL-50 D-H7BL-50
D-H7BL-61 D-H7BL-61
D-H7BWL D-H7BWL
D-H7BWSDPC D-H7BWSDPC
D-H7BWZ D-H7BWZ
D-H7BWZ-61 D-H7BWZ-61
D-H7CL D-H7CL
D-H7DW D-H7DW
D-H7DWSC D-H7DWSC
D-H7LFL D-H7LFL
D-H7NFL D-H7NFL
D-H7NWL D-H7NWL
D-H7PWL D-H7PWL
D-H7PWSAPC D-H7PWSAPC
DHF04-02 DHF04-02
DHF06-02 DHF06-02
DHF06-02-X2 DHF06-02-X2
DHF06-03 DHF06-03
DHF08-02 DHF08-02
DHF10-02 DHF10-02
DHF10-02-X2 DHF10-02-X2
DHF12-02 DHF12-02
DINPLUGFORVF323 DELETED  ( RE:WRONG NO)
DISPENSORMODULE DISPENSOR MODULE
D-J51L D-J51L
D-J59L D-J59L
D-J59W-111G D-J59W-111G
D-J59WL D-J59WL
D-J59WZ D-J59WZ
D-J59Z D-J59Z
D-J79 D-J79
D-J79C D-J79C
D-J79CL D-J79CL
D-J79CN-59 D-J79CN-59
D-J79CZ D-J79CZ
D-J79L D-J79L
D-J79L-50 D-J79L-50
D-J79L-61 D-J79L-61
D-J79MAPC D-J79MAPC
D-J79W-111G D-J79W-111G
D-J79WL D-J79WL
D-J79WSDPC D-J79WSDPC
D-J79WZ-61 D-J79WZ-61
D-J99L D-J99L
D-K39 D-K39
D-K39A D-K39A
D-K39C-10 D-K39C-10
D-K39C-4 D-K39C-4
D-K39C-5 D-K39C-5
D-K39C-8 D-K39C-8
D-K59L D-K59L
D-K59WL D-K59WL
D-K59WSDPC D-K59WSDPC
D-K59Z D-K59Z
D-K79C-59 D-K79C-59
D-K79CL D-K79CL
D-K79CN-59 D-K79CN-59
D-K79L D-K79L
DKB-36 DKB-36
DL04-01 DL04-01
DL04-01S DL04-01S
DL04-01-X2 DL04-01-X2
DL04-01-X33 DL04-01-X33
DL04-02 DL04-02
DL04-02S DL04-02S
DL04-02-X33 DL04-02-X33
DL06-01 DL06-01
DL06-01S DL06-01S
DL06-01S-X2 DL06-01S-X2
DL06-01-X2 DL06-01-X2
DL06-02 DL06-02
DL06-02S DL06-02S
DL06-02-X2 DL06-02-X2
DL06-03 DL06-03
DL06-03S DL06-03S
DL08-01 DL08-01
DL08-01S DL08-01S
DL08-01S-X2 DL08-01S-X2
DL08-02 DL08-02
DL08-02S DL08-02S
DL08-02-X2 DL08-02-X2
DL08-02-X33 DL08-02-X33
DL08-03 DL08-03
DL08-03S DL08-03S
DL08-03-X2 DL08-03-X2
DL10-02 DL10-02
DL10-02S DL10-02S
DL10-02S-X2 DL10-02S-X2
DL10-02-X2 DL10-02-X2
DL10-02-X33 DL10-02-X33
DL10-03 DL10-03
DL10-03S DL10-03S
DL10-03-X2 DL10-03-X2
DL10-04 DL10-04
DL10-04S DL10-04S
DL12-02 DL12-02
DL12-02S DL12-02S
DL12-03 DL12-03
DL12-03S DL12-03S

Sản phẩm khác

back-to-top.png