Van tiết lưu AS1301F-M3-04

Van tiết lưu AS1301F-M3-04

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu AS1301F-M3-04

Van tiết lưu AS1201F-M3-04

AS2210F-01-06SA

AS2201F-01-08SA

AS2201F-01-10SA

AS2210F-02-06SA

AS2201F-02-08SA

AS2201F-02-10SA

 

Xuất xứ SMC Japan

Phân phối bởi Vikati

 

Loại Thiêt bị điêu khiển tôc độ Định dạng phổ quát
Phương pháp điều khiển Meter-Out Loại khớp Chủ đề nam + Khớp nối một chạm
Vật tư [Nhựa] PBT Môi trường, Ứng dụng Tiêu chuẩn
Vật liệu chủ đề [Thép không gỉ (SUS316)] Thép không gỉ Loại núm Nhựa
Lock Con Trượt Ren Option Đai Con Trượt Ren khóa hình lục giác Kết nối Dia. 3 × 0,5
Lựa chọn Không có Các loại vít M
Ống Nối có thể áp dụng OD mm (mm) 4 Ống Nối OD có thể áp dụng kích thước inch (inch) -
Kích cỡ cơ thể Tiêu chuẩn M3, M5 Phương pháp niêm phong -
Cỡ lục giác H (H1) (mm) - Thông số kỹ thuật sản xuất theo đơn đặt hàng

Không có

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png
AS1300F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1300F-M5-04 AS1301F-M5-04
AS1300F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1300F-M5-06 AS1301F-M5-06
AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04 AS1301FG-M5-04  
AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06 AS1301FG-M5-06  
AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04 AS1301F-M3-04  
AS1301F-M3-04K AS1301F-M3-04K PRODUCTION STOPPED AS1301F-M3-04K AS1301F-M3-04K PRODUCTION STOPPED AS1301F-M3-04K AS1301F-M3-04K PRODUCTION STOPPED AS1301F-M3-04K AS1301F-M3-04K PRODUCTION STOPPED
AS1301F-M304X35 AS1301F-M3-04-X35 AS1301F-M304X35 AS1301F-M3-04-X35 AS1301F-M304X35 AS1301F-M3-04-X35 AS1301F-M304X35 AS1301F-M3-04-X35  
AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23A AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23A AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23A AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23 AS1301F-M3-23A
AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01 AS1301F-M5-01  
AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03A AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03A AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03A AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03 AS1301F-M5-03A
AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04 AS1301F-M5-04  
AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04A  
AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04DA AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04DA AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04DA AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04D AS1301F-M5-04DA
AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J AS1301F-M5-04-J  
AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04A AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04K AS1301F-M5-04A
AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04TA AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04TA AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04TA AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04T AS1301F-M5-04TA
AS1301F-M504X15 AS1301F-M5-04-X15 AS1301F-M504X15 AS1301F-M5-04-X15 AS1301F-M504X15 AS1301F-M5-04-X15 AS1301F-M504X15 AS1301F-M5-04-X15  
AS1301F-M504X35 AS1301F-M5-04-X35 AS1301F-M504X35 AS1301F-M5-04-X35 AS1301F-M504X35 AS1301F-M5-04-X35 AS1301F-M504X35 AS1301F-M5-04-X35  
AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06 AS1301F-M5-06  
AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06DA AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06DA AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06DA AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06D AS1301F-M5-06DA
AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06A AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06A AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06A AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06K AS1301F-M5-06A
AS1301F-M506X35 AS1301F-M5-06-X35 AS1301F-M506X35 AS1301F-M5-06-X35 AS1301F-M506X35 AS1301F-M5-06-X35 AS1301F-M506X35 AS1301F-M5-06-X35  
AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23A AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23A AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23A AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23 AS1301F-M5-23A
AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01 AS1301FM-M5-01  
AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04 AS1301FM-M5-04  
AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06 AS1301FM-M5-06  
AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23 AS1301FM-M5-23  
AS1301FU10/3203 AS1301F-U10/32-03 AS1301F-U10/32-03A AS1301FU10/3203 AS1301F-U10/32-03 AS1301F-U10/32-03A AS1301FU10/3203 AS1301F-U10/32-03 AS1301F-U10/32-03A AS1301FU10/3203 AS1301F-U10/32-03 AS1301F-U10/32-03A
AS1301FU10/3223 AS1301F-U10/32-23 AS1301FU10/3223 AS1301F-U10/32-23 AS1301FU10/3223 AS1301F-U10/32-23 AS1301FU10/3223 AS1301F-U10/32-23  
AS1310F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1310F-M5-04 AS1311F-M5-04
AS1310F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1310F-M5-06 AS1311F-M5-06
AS1310FM-M5-06 AS1310FM-M5-06 WRONG NO AS1310FM-M5-06 AS1310FM-M5-06 WRONG NO AS1310FM-M5-06 AS1310FM-M5-06 WRONG NO AS1310FM-M5-06 AS1310FM-M5-06 WRONG NO
AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04 AS1311FG-M5-04  
AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06 AS1311FG-M5-06  
AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04A AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04A AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04A AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04 AS1311F-M3-04A
AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23A AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23A AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23A AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23 AS1311F-M3-23A
AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03 AS1311F-M5-03  
AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04 AS1311F-M5-04  
AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04DA AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04DA AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04DA AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04D AS1311F-M5-04DA
AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T AS1311F-M5-04T  
AS1311FM504X210 AS1311F-M5-04-X210 AS1311FM504X210 AS1311F-M5-04-X210 AS1311FM504X210 AS1311F-M5-04-X210 AS1311FM504X210 AS1311F-M5-04-X210
AS1311FM504X214 AS1311F-M5-04-X214 WRONG NO AS1311FM504X214 AS1311F-M5-04-X214 WRONG NO AS1311FM504X214 AS1311F-M5-04-X214 WRONG NO AS1311FM504X214 AS1311F-M5-04-X214 WRONG NO
AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06 AS1311F-M5-06A
AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A AS1311F-M5-06A  
AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D AS1311F-M5-06D  
AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J AS1311F-M5-06-J  
AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06TA AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06TA AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06TA AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06T AS1311F-M5-06TA
AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23 AS1311F-M5-23  
AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04 AS1311FM-M5-04  
AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06 AS1311FM-M5-06  
AS1311FU10/3206 AS1311F-U10/32-06 AS1311FU10/3206 AS1311F-U10/32-06 AS1311FU10/3206 AS1311F-U10/32-06 AS1311FU10/3206 AS1311F-U10/32-06  
AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3 AS1400-M3  
AS2000-01 AS2000-01 AS2000-01A AS2000-01 AS2000-01 AS2000-01A AS2000-01 AS2000-01 AS2000-01A AS2000-01 AS2000-01 AS2000-01A